Chỉ dẫn điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp trong giấy chứng nhận đầu tư và không thay đổi nội dung đăng ký đầu tư

06 Tháng 6 2015
Author :  

THAM VẤN PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ VÀ KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 

 

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
  1. Luật đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua;
  2. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua;
  3. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
  4. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
  5. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/06/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
  6. Thông tư số 14/2010/TT-BKH.
 2. NỘI DUNG

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nhưng không thay đổi nội dung của dự án là trường hợp doanh nghiệp chỉ điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư mà không làm thay đổi bất cứ nội dung nào khác trong mục đăng ký dự án đầu tư của Giấy chứng nhận đầu tư.

 1. THỦ TỤC THỰC HIỆN
 2. Hồ sơ bao gồm
  • Văn bản đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần, của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu các nội dung thay đổi có liên quan đến điều lệ Công ty);
  • Hợp đồng liên doanh bản sửa đổi, bổ sung (nếu các nội dung thay đổi có liên quan đến hợp đồng liên doanh);
  • Trong trường hợp có chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông, thành viên Công ty:
  • Danh sách cổ đông mới đối với Công ty cổ phần; danh sách thành viên mới đối với Công ty TNHH, công ty Hợp danh (trong trường hợp có thay đổi cổ đông hoặc thành viên Công ty);
  • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của cổ đông, thành viên mới vào Công ty;
  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp và các giấy tờ xác nhận việc thanh quyết toán;
  • Chứng chỉ hành nghề trong trường hợp bổ sung các lĩnh vực kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ theo quy định của pháp luật. Văn bản xác nhận vốn pháp định trong trường hợp kinh doanh ngành, nghề cần có vốn pháp định.
  • Hợp đồng thuê trụ sở mới (trong trường hợp có thay đổi trụ sở chính của Công ty nhưng không đồng thời là địa điểm thực hiện dự án);
  • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc tài liệu có giá trị tương đương của cổ đông, thành viên mới trong Công ty.
 3. Thời gian thực hiện

   Thời gian thực hiện toàn bộ thủ tục nêu tại mục 1 trên đây là 18 ngày làm việc. Thời gian thực hiện công việc không bao gồm ngày nghỉ theo quy định và được tính từ thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ.

 1. CÁC CÔNG VIỆC SAU ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 2. Trường hợp thay đổi trụ sở khác tỉnh, thành phố:
  • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân tại cơ quan Công an nơi đặt trụ sở mới.
  • Hồ sơ gồm có: Văn bản giải trình và đề nghị thay đổi con dấu; Giấy chứng nhận đã trả con dấu tại cơ quan Công an nơi đặt trụ sở cũ; Giấy chứng nhận đầu tư bản điều chỉnh.
 3. Trường hợp thay đổi có liên quan đến thông tin kê khai thuế: Cần nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý thuế gồm:
  • Tờ khai mẫu số 08 do Bộ Tài chính ban hành;
  • Giấy chứng nhận đầu tư bản điều chỉnh.
7967 Views
HQC Law Firm
Đăng nhập để bình luận

 

HQC LAW FIRM / HQC CONSULTING

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 4, số 337 đường Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

Điện thoại: 04.63299765   Fax: 04.37373042

Email: hqc@hqclaw.com

Website: hqclaw.com

VĂN PHÒNG HÀ NAM

Địa chỉ: Tầng 3, số 102 đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.

Điện thoại: 0905889288

Email: hqc@hqclaw.com

Website: hqclaw.com

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số Số 158 đường Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0905889288

Email: hcm@hqclaw.com

Website: hqclaw.com

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…